חדשות יומיות, כתבות ומאמרים מאוסטרליה
  אל אוסטרליה | אודות  | פורום | קישורים  |  |  |

צדק צדק תרדוף

רונן עצמון                                                        על ההיבט המשפטי של תיק דייויד היקס 
 
יום רביעי, 28 במרס 2007, אמור היה להיזכר בהיסטוריה האוסטרלית כיום בו הובא הטרוריסט דייויד היקס לדין. אבל לצערנו, היום הזה ייזכר בהיסטוריה, לפחות בקרב הקהילה המשפטית, כיום שנוי במחלוקת. ביום הזה הודה דייויד היקס, אוסטרלי שהיה עצור בגוונטנאמו ביי שבקובה באשמת טרור, בשיתוף פעולה עם קבוצת הטרור אל קאעידה ועם שלטון הטאליבן באפגניסטן. בשבת שלאחר מכן נגזרו עליו שבע שנות מאסר, ובהפחתת הזמן בו ישב כבר בכלא האמריקני, יהיה זכאי לצאת לחופשי בחג המולד השנה.
 

בכך תם ונשלם הפרק המכונה דייויד היקס, וגלגלי הצדק מיצו את עצמם כביכול : טרוריסט נעצר, נאשם, הודה ונענש – האומנם?
 
נעזוב לרגע את ההיבט הפוליטי המעלה שאלות וספקות רבים הנוגע לממשלה הפדרלית ולמניעים הפוליטיים שמאחורי חוסר עניינה בפרשה, ונתמקד בהיבט המשפטי של התיק המכונה "דייויד היקס".

 


 
השבי
 

ורגע לפני שנתחיל, אציין רק כי איני תומך, ואפילו לא באופן מזערי, בדייויד היקס, ואיני טוען אפוא לחפותו או לאשמתו בפשעים בהם הוא מואשם. כישראלי וכאדם שגדל באוירת הטרור, אני מודע לנזק הכבד, האנושי והכלכלי, הנגרם מפעולות טרור. אין לי כל סימפטיה כלפי אדם או גורם כלשהו (מדיני או פוליטי) המעורב בעקיפין או במישרין בטרור או תומך בו, המחליט לפתור את בעיות העולם בהריגתם של אנשים חפים מפשע. בחברה דמוקרטית עלינו לעשות כל שביכולתנו על מנת לסכל מעשי טרור, לאסור ולהעניש בחומרה את מי שמעורב בטרור.

דייויד היקס, מרצונו החופשי, היווה חלק מארגוני הטרור המוזכרים מעלה, התאמן לצד אנשיהן והצהיר על תמיכתו בטרור, לכן אם נעצר, הואשם והורשע כדין, העונש המירבי שיש להטיל עליו ע"פ החוק הוא ממאסר ועד גזר דין מוות.

 

הבה נבחן עובדות שאינן שנויות במחלוקת: דייויד היקס עזב את אוסטרליה בשנת 1999 ונסע לקוסבו, להילחם עם צבא השחרור שלה. הוא חזר לאוסטרליה וזמן קצר לאחר מכן נסע לפקיסטן, ללמוד איסלאם. העובדות מראות כי היקס התאמן עם קבוצות טרור בפקיסטן במשך חודשיים, ונטל חלק בסכסוך בין הודו לפקיסטן בחבל הקשמיר. בשנת 2001 התאמן היקס עם אל קאעידה, שם השלים קורס בן מספר שבועות בלוחמה. מאוחר יותר בשנת 2001 עבר קורס מתקדם נוסף בלוחמה ובמודיעין. לאחר אירועי ה-11 בספטמבר 2001, התקשר היקס אל אביו מאפגניסטן וסיפר לו כי הינו מתכוון להילחם עם הטאליבן ולהגן על עיר הבירה קאבול מפני פלישת הצבא האמריקני. ב-9 בדצמבר 2001 נשבה היקס בידי הצבא האמריקני, נחקר על ידי נציגיו ונציגי המודיעין האוסטרלי, ונשלח מאפגניסטן לגוונטנאמו ביי שבקובה, כאמור.
 

בשלב זה מדברות העובדות כמעט בעד עצמן – אזרח אוסטרלי נעצר ע"י הצבא הכובש בעודו לוחם כנגדו ומסייע לאויב, שהוכרז כארגון טרור, ועקב מעצרו נלקח לכלא. ניתן לטעון כי אפילו אם אין הוכחות חותכות להרשעה, יש מספיק הוכחות נסיבתיות היכולות להביא להרשעתו בפשעים אלה או אחרים. עם הוכחות שכאלה, נשאלת השאלה, מדוע לקח חמש שנים ושלושה חודשים על מנת להביא את הפרשה אל סיומה? מה קרה בכלא בקובה בשנים אלו, והאם התהליך הזה מספק את הצרכים והציפיות שלנו כחברה דמוקרטית?

 


פרט טכני
 

בתאריך 3 בנובמבר 2001 חתם נשיא ארה"ב על פקודה צבאית בה ניתנה הלגיטימציה לעצור ולהחזיק במעצר אנשים מסוימים, בהם היקס, ולשפוט אותם בבית דין צבאי שהוקם במיוחד למטרה זו. כתב האישום כנגד היקס כלל (בקצרה) השתתפות וחברות cארגון טרור, ניסיון לרצח כולל, תכנון וקנוניה לרצח וסיוע לאויב. ע"פ החוק האמריקני, בית דין צבאי, כדוגמת זה שהוקם על מנת לשפוט את עצורי גווטנאמו ביי, מוקם בדרך כלל בשל שלוש סיבות : האחת, חוק צבאי הוחל, והשלטון והתשתית האזורית חדלו מלתפקד. השנייה, כגוף שיפוטי בזמן כיבוש, על מנת לשפוט אזרחים כחלק משלטון צבאי שהוחל על השטחים הכבושים. השלישית, כחלק נלווה לתהליך המלחמה כנגד חיילי אויב, המואשמים כי במהלך המלחמה הפרו את חוקי המלחמה. שתי הסיבות הראשונות אינן בעלות הקשר, משום שחוק צבאי לא הוחל על אפגניסטן בזמן הנתון. הסיבה השלישית רלוונטית, מכיוון שדיוויד היקס ועצורי מלחמה אחרים נאשמים בכך שהפרו את חוקי המלחמה, עקב השתתפותם ותמיכתם בארגוני טרור, וכתהליך נלווה למלחמה באפגניסטן.

 

למרות מה שנראה כעובדות ברורות, נדרשו לתביעה כשלוש שנים עד להגשת כתב אישום ראשון כנגד דייויד היקס (2004). באותה השנה הוגש אף ערעור לבית המשפט העליון בארה"ב, בתיק HENDEN, שאינו קשור לתיקו של היקס. בית המשפט העליון החליט, בין השאר, כי על בית הדין הצבאי לשפוט נאשמים במהירות וביעילות – דבר שלא בוצע בפועל. בנוסף על כך, החליט בית המשפט העליון כי לבית הדין הצבאי אין סמכות משפטית כשכתב האישום כולל קנוניה לרצח. היות וכתב האישום נגד היקס הורכב ברובו מעברות קנוניה, בוטל כתב האישום באותה השנה. עוד הוסיף בית המשפט העליון, כי עבירות של קנוניה אין בהן עבירות על חוקי המלחמה.
 
בשלב זה היקס כלוא כבר למעלה משלוש שנים, כתב האישום נגדו בוטל, ובית המשפט בעליון החליט כי העבירות בהן הוא מואשם אינן עבירות על חוקי המלחמה. בכל מדינה דמוקרטית התומכת בחוק ובסדר היו נשאלות בשלב זה שאלות מהותיות, והיו מתעוררים ספקות באשר לתהליך. אבל אסירי המלחמה מוחזקים בקובה, ולכן דבר לא יעצור את המכונה המשפטית האמריקנית שהוקמה במיוחד לנסיבות אלו. כפי שהגדיר זאת נשיא ארה"ב – "זהו פרט טכני" שניתן להתגבר עליו בחקיקה.

 

 
     עציר מובל מחקירה בגוונטנמו ביי
 
היות ורוב האסירים נמצאים בכלא משנת 2001, והחלטת בית המשפט העליון הייתה בשנת 2004, צריכה החקיקה להיות רטרואקטיבית (לאחור). שוב, במדינה דמוקרטית יבחנו ויחקרו חקיקה כזו בחריפות, מכיוון שהיא נוגדת את עקרונות הצדק. חקיקה, וביחוד חקיקה בתחום הפלילי, חייבת להיות ידועה לציבור ונגישה לו על מנת שניתן יהיה לאכוף אותה. אי-ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, אך כיצד אמור אדם לפעול במסגרת החוק אם החוק אינו קיים בעת בה בוצע המעשה? החוק חייב להיות בעל הקשר לזמן בו חוקק ונאכף. חקיקה רטרואקטיבית פתוחה לניצול לרעה, ואין לכך גבול. תארו לעצמכם שהוצאה מוכרת במס היום תבוטל רטרואקטיבית בעוד חמש שנים(!). מיד עם השינוי במס יהיה משלם המסים חייב להחזיר את הסכום שנוכה במס, וחייב הוא בקנסות, בריבית ובעונשים הקבועים בחוק בכל הנוגע לפיגור בתשלומים. כמו שאמר שר המשפטים האוסטרלי: חקיקת חוק שיתאים את הפשע רטרואקטיבית פותחת תיבת פנדורה. אבל דבר, כאמור, לא יעצור את מכונת הצדק האמריקני.

 


מאסר שווא
 

ב-5 ביולי 2004 חתם היקס על הצהרה בשבועה כחלק מהגנתו. בהצהרה פירט היקס את סדרת העינויים אותה הוא עובר באופן קבוע. בין היתר תיאר איומים ישירים ועקיפים, מכות לפני החקירה, במהלכה ואחריה (לעיתים עד שמונה שעות), נתינת תרופות וחקירה כשהוא בהשפעתן, הפחדה באמצעות כלבי שמירה, מניעת שינה ובידוד בתאים קטנים ללא אור יום במשך ימים שלמים ולעיתים שבועות. תאי הכלא קטנים ובהם תנאים מינימליים. אסיר שאינו משתף פעולה עם חוקריו נענש בשלילת התנאים המינימליים הללו. את רוב היום מבלים האסירים בתאם, והם מוצאים להליכה ללא כל חברה, כשהם אזוקים ומלווים בשומרים. כל זאת על אף שתקנות בית הדין הצבאי קובעות כי אסירים הינם חפים מפשע עד שהוכחה אשמתם. מה שמפתיע הוא, שבית הדין הצבאי יכול לקבל הוכחות ועדויות ללא צורך לבחון כיצד נגבו, אפילו היה זה תחת לחץ, איומים ועינויים. עדות שכזו אינה קבילה במערכת המשפט האמריקנית והאוסטרלית.

 

נבחן את העובדות עד כה – דייויד היקס, אזרח אוסטרלי, נעצר ע"י צבא כובש באפגניסטן, תוך כדי מלחמה שהוכרזה כמלחמה בלתי חוקית ע"י ארגון האומות המאוחדות. הוא נלקח לכלא במדינה המצויה מחוץ לכל תחום שיפוט דמוקרטי ומואשם בעברות שגם באוסטרליה וגם באפגניסטן אינן מוכרות בחוק. הוא לא הפר את החוק האוסטרלי או האפגאני, ומתברר שגם לא הפר את חוקי המלחמה. הוא מוחזק בכלא בתנאים תת-אנושיים ועובר סדרת עינויים קבועה במשך חמש שנים – וכל זאת בעת שהחוק מגדיר אותו חף מפשע. אזרחי ארה"ב אינם יכולים להישפט ע"י בית הדין הצבאי, ומדינות כגון אנגליה, צרפת וספרד סירבו להרשות לארה"ב לשפוט את אזרחיהן בבית דין צבאי, ודרשו והשיגו את שחרורם.
 

מחמוד חביב, אזרח אוסטרלי אחר ששהה בקובה כשלוש שנים, שוחרר ללא שהוגש כנגדו כתב אישום. ללא בקשת סליחה, ללא הסבר וללא פיצויים בשל מאסר שווא. בכל שלטון דמוקרטי היתה קמה צעקה ודרישה לוועדת חקירה, פיצויים היו משולמים ולקחים נלמדים, אך לא במקרה הזה. במקרה הזה – שקט ודממה מחרישי אוזניים.

 

נשאלת השאלה, אם התהליך המשפטי שיושם במשפט היקס מאפשר לנו לעמוד זקופים ולהיות גאים בו, ואם לא, האם מוטל פה צל של ספק לגבי הרשעתו? הפוליטיקאים טוענים שהיקס הודה, ולכן הכול תקין, אך האם המטרה מקדשת את האמצעים? עולם המשפט המערבי עבר כבר את תקופת החושך, בה הושגו הרשעות בעינויים, הפרת זכויות יסוד וכדומה, והוחלט כי אם מטרת המשפט היא להשיג צדק – הרי ששיטה כזו אינה יכולה לעבוד.

קיימות שאלות רבות כל כך לגבי משפטו של דייויד היקס שלעולם לא נדע את התשובה להן. כמו כן, קיימות גם עובדות רבות המנוגדות לחוקי היסוד של מערכת משפטית במדינה דמוקרטית.

 

אבל למי אכפת? היקס הוא טרוריסט, למה שנגן עליו? התשובה היא, שהחוק היבש אמור להגן על כולם במידה שווה, ללא רגש, ללא העדפות וללא מניעים משניים, ובייחוד ללא מניעים פוליטיים. ברגע בו המערכת המשפטית חולה, כולנו בסכנה שנתפוס דלקת ריאות. אם נסכים לפשרה, היום זה טרור, מחר סמים, מיסים, ומי יודע איפה זה יעצור.

 

צדק לא חייב רק להיעשות, הוא חייב גם להיראות. חומר למחשבה.

פורסם ב-  - לחצו כאן לנקודות חלוקה או למנוייםתגובה למאמר

לדיון המלא בפורום

אל אוסטרליה -אודות - -פורום -פורקס -יחסי ציבור