חדשות יומיות, כתבות ומאמרים מאוסטרליה
  אל אוסטרליה | אודות  | פורום | קישורים  |  |  | תעודות סל |

הריבית יורדת בפעם הרביעית


 

עדכון אחרון : 2.12.08

 


בנק הרזרבות הלאומי של אוסטרליה צפוי להודיע היום על ירידה נוספת באחוז הריבית במשק – זו הפעם הרביעית ברציפות מזה ארבעה חודשים. ירידות נוספות, הצפויות בקרוב, עשויות להביא את הריבית לשיעורה הנמוך ביותר מזה 44 השנים האחרונות.

 

ארבע ירידות בארבעה חודשים

בנק הרזרבות הלאומי של אוסטרליה צפוי להודיע היום על ירידה בת אחוז אחד בשער הריבית הרשמית במשק. זו הפעם הרביעית ברציפות בה מודיע הבנק על הורדת אחוז הריבית במהלך ארבעת החודשים האחרונים, זאת עקב המשבר הכלכלי העולמי, שאותותיו ניכרים גם באוסטרליה.

 

צפוי שיא בן 44 שנים

תחזיות כלכליות שונות צופות כי שערי הריבית יוסיפו וירדו, עד לשיעור בן 2.5 אחוזים בלבד – שיא שכמותו לא נודע באוסטרליה מאז שנת 1964. פרשנים נוספים מדווחים על תמורה רחבה בשערי האינפלציה באוסטרליה, ועל צניחת מדד המחירים לצרכן ב-0.45 אחוזים ברבעון הפיננסי הנוכחי. הירידות הנוספות הצפויות בשערי הריבית עשויות להביא את מדד האינפלציה, לטענתם, אל מתחת לאחוז אחד עד לתום השנה הבאה, בחודש דצמבר 2009.

 
אל אוסטרליה -אודות - -פורום -פורקס