Skip to: Site menu | Main content

אודות אל אוסטרליה

אוסטרליה

אל אוסטרליה

'אל אוסטרליה' הוא אתר השם לו למטרה ראשונית לספק תכנים בעברית לישראלים החיים, מבקרים או מתעניינים באוסטרליה. האתר יקבץ, יתרגם ויפרסם את החדשות הכלליות העדכניות בתדירות גבוהה ובדיוק גבוה ככל הניתן, וישאף לפרסם מאמרי תוכן וטורים קבועים רבים ככל הניתן בנושאים בעלי הקשר לקהילה הישראלית / אוסטרלית על שלוחותיה השונות. נשאף גם לספק תכנים בתחומים פרטניים ומעמיקים יותר כגון כלכלה ועסקים, ספורט, תרבות וחיי לילה בערים הגדולות השונות, פרי עטם של כותבים השוהים או מתעדכנים במתרחש באוסטרליה באופן שוטף.

לטווח הארוך, נשאף לארח ולספק את צרכיה של הקהילה הישראלית החיה ומבקרת באוסטרליה באופן מלא יותר, תוך אספקת במה ליצירת קשר, פרסום מודעות והחלפת מידע, מקום היכרות, החלפת דיעות והתעדכנות עבור חברי הקהילה החיים או מתעניינים במתרחש כאן.

מערכת

עורך אתר:


Google